Darmowa wysyłka powyżej 150 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszej stronie z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my:  „Mad” Magdalena Skubisz ul. Hanki Czaki 2 m. 136, 01-588 Warszawa

Jakie dane zbieramy?

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?

 1. Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
 2. Aby wysyłać Ci newsletter
 3. Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
 4. Aby nasi zaufani partnerzy mogli Ci wysyłać informacje handlowe
 5. Zbieramy Twoje dane osobowe w celu personalizowania wyświetlanych Ci reklam i dostosowania do Twoich preferencji prezentowanych Ci treści marketingowych. Innymi słowy celem naszego działania jest profilowanie, a więc tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji Twojego portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić Ci reklamę, która Cię zainteresuje. Robimy to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Twoje prawa

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
 2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. żądania wydania kopii danych osobowych;
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

 1. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@madsocks.pl
 3. za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

 1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (Inpost, Fedex), operatorzy płatności (PayU, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
 3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;

Jak długo przechowujemy dane?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (ul. Hanki Czaki 2/136, 01-588 Warszawa) lub na adres e-mail: hello@madsocks.pl.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów